สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หน้าหลัก arrow ข่าวทันเหตุการณ์ arrow ข่าวสารล่าสุด arrow ยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพทั่วไป
ผู้บังคับบัญชาของสถานี
คณะ กต.ตร.สถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ชมรมพนักงานสอบสวน
ข่าวทันเหตุการณ์
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ผู้ดูแลระบบ
เชิญถวายพระพรออนไลน์Youtube
สถานีโทรทัศน์


ตรวจสอบการออกสลาก


บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
OS: Linux p
PHP: 5.3.19
MySQL: 5.1.73
เวลา : 22:04
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 121
จำนวนข่าวสาร : 496
เว็บลิงค์: 17
_VISITORS: 1530300
ด้วยความจงรักภักดี...ข้าราชการตำรวจ...สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ขอเชิญดาวน์โหลดชุดภาพสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย กด http://www.moi.go.th
ยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมาย PDF พิมพ์ ส่งเมล

ยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมาย

                ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยึดรถของสถาบันการเงินสัญชาติไทยรายใหญ่รายหนึ่ง  ที่ให้เช่ารถยนต์กับลูกค้า  แต่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจค้างชำระค่างวดรวม 3 งวด  และยังไม่มีการบอกเลิกสัญญา
                ปรากฏว่าบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ยึดรถเป็นชายฉกรรจ์ 2 – 3 คน  เข้ามาดักรอที่ซอยเข้าบ้าน  หลักจากนั้นได้เรียกให้ผู้เช่าชื้อลงจากรถและยึดรถไป  โดยไม่มีการออกเอกสารการรับรถ  พร้อมไม่แสดงตนว่าตัวเองเป็นใคร  มาจากไหน  รวมทั้งได้ใช้กระดาษโน้ตขนาดเล็กเขียนข้อความให้นำเงินไปชำระจำนวนหลายรายการ
                ผู้เช่าซื้อได้ร้องขอความเป็นธรรมว่า  การยึดรถของสถาบันการเงินเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  และจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างไรกับเรื่องนี้
                ประเด็นว่ายึดรถชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ตาม ป.พ.พ.มาตรา 574 ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดไม่ให้ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน  หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ  ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะสามารถบอกเลิกสัญญา  และยึดรถกลับคืนมาได้  แต่ต่อมา สคบ.ได้ประกาศควบคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
                ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  การยึดรถผู้เช่าซื้อจะต้องค้างชำระค่าเช่าซื้อรวม 3 งวด  และตจ้องค้างชำระติดต่อกันทั้งสามงวด  หลักจากนั้นผู้ให้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอีก 1 เดือน  จึงจะสามารถเข้าไปยึดรถกลับคืนมาได้  นอกจากนี้ในมาตรา 574  ยังได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า  กาจะกลับเข้าครองทรัพย์สินที่เช่าซื้อ  จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่ง  ดังนั้น  การยึดรถของสถาบันการเงินในครั้งนี้  จึงเป็นการยึดที่มิชอบด้วยกฎหมาย  ผู้เช่าซื้อมีสิทธิฟ้องกลับได้ทันที  และยังสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ.อีกทางหนึ่ง
                ก่อนหน้านี้เคยมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ 2677/2547  ระบุอย่างชัดเจนว่า  เมื่อยังไม่ได้ให้เวลาพอสมควรให้ผู้เช่าซื้อชำระจำนวนเงินที่ค้างชำระ  ถึงแม้จะค้างชำระ 3 งวด  ไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อไม่ผิดสัญา “ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิยึดรถคืน” ถือว่าเป็นการยึดรถโดยละเมิด  ทำให้สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง  ไฟแนนซ์ต้องคืนเงินค่างวดที่ค้างชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย  แต่มีสิทธิเรียกค่าใช่ทรัพย์จากผู้เช่าซื้อ
                คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า  ถ้าไฟแนนซ์เข้ายึดรถก่อนครบ 4 งวด  ถือว่าผิดสัญญาเช่าซื้อ  ผิดกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยายนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2543  ข้อ 3 (4) บัญญัติว่าผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กัน  และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน  นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสีย  ไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว
                ยกเว้น  ผู้เช่าซื้อสมัครใจที่จะให้ยึดรถ  และมีการทำบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจน  สัญญาเช่าซื้อจึงสิ้นสุดลง  การยึดรถที่ไม่แสดงตนว่าเป็นใครมาจากไหน  ไม่ออกใบรับรถ  เป็นการใช้อำนาจที่ป่าเถื่อนและทำธุรกิจแบบขาดคุณธรรม  เท่ากับเป็นการยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่มา ทนายคลายทุกข์  
www.decha.com

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม

75 มือปืนเมืองไทย ที่ สตช.ต้องการตัวมากที่สุด

หนังสือพิมพ์
 
Top! Top!